Muutostyön hakemuslomake
Isarvo Oy Riihimäki

Täytä lomakkeeseen mahdollisimman tarkat tiedot aiotusta remontista.

Otamme tarvittaessa yhteyttä lomakkeeseen täytettyihin yhteystietoihin.

Lisäohjeita kunkin kohdan täyttöön saat pitämällä hiirtä sinisen "ohje"-tekstin päällä.

Jos ette osaa vielä arvioida remontin aloitus- ja lopetuspäivämäärää, laittakaa aloitus- ja lopetuspäivämääriksi lomakkeen täyttöpäivä.

Yhtiöllä on oikeus valvoa, että osakkeenomistajan kunnossapito- tai muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta, hyvän rakennustavan mukaisesti sekä noudattaen sille asetettuja ehtoja.

Taloyhtiön hallitus käsittelee muutostyöilmoituksen, minkä jälkeen taloyhtiöllä on oikeus nimetä työlle valvoja (kustannukset maksaa osakas). Osakkaalle ilmoitetaan, saako muutostyö aloitusluvan vai ei. Muutostyötä ei saa aloittaa ennen kuin hyväksytty muutostyöilmoitus on palautettu osakkaalle. Jos projekti vaatii viranomaisluvan (rakennuslupa, tai toimenpidelupa), huolehtii osakas sen hankinnasta (taloyhtiö antaa osakkaalle tarvittaessa valtakirjan). Viranomaisluvista aiheutuvat kustannukset maksaa osakas.

Asbesti
Muutostyöluvan hakijan on kustannuksellaan selvitettävä sisältääkö muutostyössä käsiteltävät pinnat, purettavat materiaalit, yms. asbestia. Asbestia saattaa esiintyä mm. erilaisissa pintamateriaaleissa, sauma-aineissa, kiinnityslaasteissa, eristeissä ja liimoissa. Tarvittaessa kohteesta on laadittava asbestikartoitus, jossa selvitetään kohteessa mahdollisesti olevan asbestin sijainti, laatu, määrä ja pölyävyys käsiteltäessä tai purettaessa. Taloyhtiölle on tarvittaessa pystyttävä esittämään kirjallinen selvitys materiaalin asbestittomuudesta.

Kaikista remonteista on hyvä tehdä ilmoitus taloyhtiölle, kuitenkin maalaus ja tapetointityö ei ole luvanvaraista työtä.
Muutostyöilmoituksen käsittelystä laskutamme hinnaston mukaisesti.


Huoneisto
Kiinteistö:
Huoneisto: Ohje
Omistaja
Nimi:
Kotiosoite:
Sähköposti:
Puh. nro:
Muutostyö
Korjauksen kohde: Ohje
Muutostyön kuvaus: Ohje
Vaadittavat viranomaisluvat Ohje
 
Rak. tekniset työt
Urakoitsija: Y-Tunnus  
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Valvoja:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Suunnittelija:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
LVI-työt
Urakoitsija: Ohje Y-Tunnus  
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Valvoja:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Suunnittelija:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Sähkötyöt
Urakoitsija: Ohje Y-Tunnus  
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Valvoja:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Suunnittelija:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Vesieristys
Vesieristystyön tekijä: Sertifikaatti (VTT)  
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Aikataulu
Arvioitu alkamispäivä: . .
Arvioitu päättymispäivä: . .
Liitteet
Liitetiedostot: Ohje Liitetiedoston maksimikoko on 4 Mt.
Allekirjoitus
Isännöitsijän allekirjoitus

Huom!  Lähetä -painalluksen jälkeen näytölle tulee hakemustunniste. Ota tunniste talteen jatkokäsittelyä varten.