Muutostyön hakemuslomake
Isnninti Ilkka Saarinen Oy

MUUTOSTYÖILMOITUSTEN KÄSITTELY ISÄNNÖINTI ILKKA SAARINEN OY:N ASIAKASKIINTEISTÖISSÄ:

1) Selvitä kunnossapito- tai muutostyön luvanvaraisuus;
2) Teetä tarvittavat suunnitelmat;
3) Täytä huoneistomuutostyön ilmoitus;
4) Lähetä huoneistomuutostyön ilmoitus ja suunnitelmat taloyhtiölle;
5) Taloyhtiö selvittää töiden vaikutukset ja toteutuskelpoisuuden,tarvittaessa taloyhtiö käyttää asiantuntijaa (kustannuksen maksaa osakas);
6) Taloyhtiön hallitus käsittelee ilmoituksen ja nimeää työlle valvojan (kustannuksen maksaa osakas);
7) Taloyhtiö ilmoittaa käsittelystä osakkaalle;
8) Osakkaan tulee huolehtia mahdollisen rakennusluvan hakemista, tätä varten osakkaalle annetaan valtakirja;
9) Työn toteutusvaihe voi alkaa, kun kaikki luvat ovat olemassa;
10) Kun työ valmistuu – taloyhtiölle on toimitettava loppudokumentit työn valmistumisesta (valvojan muistiot, loppukuvat, viranomaistarkastusasiakirjat).

Kustannukset:
AsOyLain mukaan osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan muutostyöilmoituksen käsittelystä ja työn valvonnasta taloyhtiölle aiheutuvat kustannukset.

Taloyhtiö perii muutostyöilmoituksen käsittelystä ja yhdestä valvontakäynnistä 140 € sekä matkakulut 0,65 €/km (sis alv).

Mikäli muutostyöilmoituksen käsittely vie aikaa enemmän ja valvontakäyntejä on useita kustannukset peritään aiheutuneen työmenekin mukaan 70 €/h.

Vaativissa muutostöissä taloyhtiö voi käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita, joiden kustannukset peritään syntyvien kulujen mukaan.

Käsittelyajoista:
Ilmoituksen käsittelylle on varattava riittävästi aikaa. Normaalisti käsittely kestää 2 viikosta kuukauteen. Loma-aikoina on varauduttava pidempiin käsittelyaikoihin.


Huoneisto
Kiinteistö:
Huoneisto:
Omistaja
Nimi:
Kotiosoite:
Sähköposti:
Puh. nro:
Muutostyö
Korjauksen kohde:
Muutostyön kuvaus:
Vaadittavat viranomaisluvat
 
Rak. tekniset työt
Urakoitsija: Y-Tunnus  
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Valvoja:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Suunnittelija:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
LVI-työt
Urakoitsija: Y-Tunnus  
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Valvoja:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Suunnittelija:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Sähkötyöt
Urakoitsija: Y-Tunnus  
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Valvoja:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Suunnittelija:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Vesieristys
Vesieristystyön tekijä: Sertifikaatti (VTT)  
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Aikataulu
Arvioitu alkamispäivä: . .
Arvioitu päättymispäivä: . .
Liitteet
Liitetiedostot: Liitetiedoston maksimikoko on 4 Mt.
Allekirjoitus
Isännöitsijän allekirjoitus

Huom!  Lähetä -painalluksen jälkeen näytölle tulee hakemustunniste. Ota tunniste talteen jatkokäsittelyä varten.