Muutostyön hakemuslomake
Isnninti Ilkka Saarinen Oy

Muutostyön ilmoituslomake

Isännöinti Ilkka Saarinen Oy

MUUTOSTYÖILMOITUSTEN KÄSITTELY ISÄNNÖINTI ILKKA SAARINEN OY:N ASIAKASKIINTEISTÖISSÄ:

1) Selvitä kunnossapito- tai muutostyön luvanvaraisuus; 2) Teetä tarvittavat suunnitelmat; 3) Täytä huoneistomuutostyön ilmoitus; 4) Lähetä huoneistomuutostyön ilmoitus ja suunnitelmat taloyhtiölle; 5) Taloyhtiö selvittää töiden vaikutukset ja toteutuskelpoisuuden. Tarvittaessa taloyhtiö käyttää asiantuntijaa (kustannuksen maksaa osakas); 6) Taloyhtiön hallitus käsittelee ilmoituksen ja nimeää työlle tarvittaessa valvojan (kustannuksen maksaa osakas); 7) Taloyhtiö ilmoittaa käsittelystä osakkaalle; 8) Osakkaan tulee huolehtia mahdollisen rakennusluvan hakemista, tätä varten osakkaalle annetaan valtakirja; 9) Työn toteutusvaihe voi alkaa, kun kaikki luvat ovat olemassa; 10) Kun työ valmistuu, taloyhtiölle on toimitettava loppudokumentit työn valmistumisesta (valvojan muistiot, loppukuvat, viranomaistarkastusasiakirjat).

Töitä ei saa aloittaa, ennen kuin lupa muutostyölle on myönnetty.

Kunnossapito- ja muutostöiden valvonta ja kustannukset:

Asunto-osakeyhtiölain mukaan taloyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus valvoa osakkaiden kunnossapito- ja muutostöitä.

Ilmoituksen käsittelystä voidaan periä maksu ilmoittajalta vain, jos käsittelystä aiheutuu lisäkustannuksia. Lisäkustannuksia voi aiheutua esimerkiksi, jos ilmoituksessa on olennaisia puutteita, jotka vaativat lisätyötä tai -selvityksiä. Osakkaalta voidaan vaatia ilmoituksen käsittelykuluja myös silloin, kun asia on tarpeen käsitellä ylimääräisessä hallituksen kokouksessa tai yhtiön on itse hankittava lisäselvitystä hankkeen arviointia varten.

Mikäli muutostyö vaatii taloyhtiön valvontaa, osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan työn valvonnasta ja tarkastuksista taloyhtiölle aiheutuvat kustannukset. Muutostyön valvonnasta ja yhdestä tarkastuskäynnistä taloyhtiö veloittaa 140 € sekä matkakulut 0,65 €/km (sis. alv).

Mikäli valvontakäyntejä tarvitaan useita, kustannukset peritään aiheutuneen työmenekin mukaan (70 €/tunti). Vaativissa muutostöissä taloyhtiö voi käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita, joiden kustannukset peritään osakkaalta syntyvien kulujen mukaan.

Käsittelyajoista: Ilmoituksen käsittelylle on varattava riittävästi aikaa. Normaalisti käsittely kestää kahdesta viikosta kuukauteen. Loma-aikoina on varauduttava pidempiin käsittelyaikoihin.


Huoneisto
Kiinteistö:
Huoneisto:
Omistaja
Nimi:
Kotiosoite:
Sähköposti:
Puh. nro:
Muutostyö
Korjauksen kohde:
Muutostyön kuvaus:
Vaadittavat viranomaisluvat
 
Rak. tekniset työt
Urakoitsija: Y-Tunnus  
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Valvoja:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Suunnittelija:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
LVI-työt
Urakoitsija: Y-Tunnus  
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Valvoja:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Suunnittelija:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Sähkötyöt
Urakoitsija: Y-Tunnus  
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Valvoja:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Suunnittelija:
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Vesieristys
Vesieristystyön tekijä: Sertifikaatti (VTT)  
Yhteystiedot:   Puhelin   Sähköposti  
Aikataulu
Arvioitu alkamispäivä: . .
Arvioitu päättymispäivä: . .
Liitteet
Liitetiedostot: Liitetiedoston maksimikoko on 4 Mt.
Allekirjoitus
Isännöitsijän allekirjoitus

Huom!  Lähetä -painalluksen jälkeen näytölle tulee hakemustunniste. Ota tunniste talteen jatkokäsittelyä varten.